Jose Canti

Fotografia

Bulkka Magazine

03.2012

La revista online de Nova York publica una entrevista amb Jose Cantí sobre la «Col·lecció Toys».